Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden, die u hier verder kan lezen, zijn geldig vanaf alle overeenkomsten met de klant en Watblafje.

Algemene voorwaarden

Watblafje gaat bij elke klant, waarbij er een overeenkomst is, zijn uiterste best doen om zijn vakmanschap uit te voeren. Het gaat om een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Er is geen garantie op het uitkomen van het einddoel.
Watblafje probeert een best toepasselijke inschatting te geven om jullie situatie te verbeteren, gebaseerd op zijn kennis en ervaring. Als het gewenste resultaat niet wordt behaald, blijven de betalingsverplichtingen bestaan.
Tijdens de afspraken is het welzijn van de hond het uitgangspunt. Breng altijd Watblafje op de hoogte hoe het met de gezondheidstoestand van de hond is. Om risico op besmetting te voorkomen, moet u Watblafje op de hoogte houden wanneer uw hond ziek is, dit om deze ziekte niet te verspreiden naar andere klanten.
Watblafje is niet verantwoordelijk voor de schade die wordt gemaakt door de hond of de klant. Watblafje is voor schade niet aansprakelijk tijdens de sessies.
Wanneer er kinderen betrokken zijn tijdens de sessie, moeten ze onder toezicht van de ouder blijven en niet de gedragstherapeut.
Wanneer een klant niet meewerkt of onze therapie weigert, mag Watblafje de overeenkomsten verbreken of de klant weigeren te begeleiden.
Tijdens een afspraak, bij het gebruik van trainingsmateriaal of voeding, is dit het  risico van de klant. Watblafje kan niet aansprakelijk worden genomen voor verlies, schade, diefstal of letsel.
Watblafje verwacht van de klant altijd eerlijke informatie te verschaffen over aanwezige of mogelijke gedragingen van de hond, zeker als deze risico brengt op de veiligheid van Watblafje. Bij twijfel, moet de klant alle maatregelen treffen zodat de veiligheid van Watblafje niet in gevaar komt.
Watblafje voorspelt de veiligheid op zo’n goed mogelijke manier. De klant kiest of hij/zij de veiligheid voldoende kan waarborgen voor het toepassen van het advies van Watblafje.

De afspraken worden op voorhand, de dag zelf contant of via overschrijving op de vermelde rekeningnummer op de factuur betaald. Er kan onder bespreking en schriftelijke goedkeuring van Watblafje uitzonderingen gemaakt worden (zie datum factuur).
Op voorhand betaalde afspraken worden niet terug betaald, Watblafje gaat er alles aan doen om deze afspraken die al betaald zijn, allemaal uit te voeren.
De voorwaarden als er een afspraak wordt geannuleerd:
Dit gebeurt 72u op voorhand, is per email, telefonisch, via sms of via WhatsApp. Later of op een andere manier is terugbetaling niet mogelijk.
Als er een afspraak moet worden verzet door overmacht, zoals ziekte van Watblafje, zorgt Watblafje ervoor dat deze afspraak zo snel mogelijk opnieuw wordt gemaakt.
De klant heeft niet het recht om zijn geld terug te vragen.

Als er klachten zijn omtrent de facturatie, dient de klant Watblafje te bereiken binnen de 7 dagen via aangetekend schrijven.
Bij alle meningsverschillen met Watblafje is de Belgische wetgeving van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

GDPR/Privacyverklaring

Watblafje hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. We waarborgen jouw privacy en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze services te verlenen:
– Het leveren van diensten die zijn aangegaan bij watblafje
– Contactgegevens om afspraken te kunnen maken per e-mail of telefoon
– Uitvoering van administratie in verband met onze samenwerking.

Deze website maakt gebruik van google analytics om de gebruikerservaring op de website te verbeteren.

Auteursrechten

Alle adviezen of informatie op welke manier ook gegeven door Watblafje, zijn enkel bedoeld voor de klant. Deze zijn persoonlijk aan de klant aangepast, ze zijn niet bestemd om aan derden te geven, schriftelijk, mondeling of via het internet. Hiervoor moet schriftelijke toestemming voor gevraagd worden aan Watblafje.

De foto’s van www.watblafje.be, instagram, facebook, WhatsApp, mail van Watblafje, zijn eigendom van Watblafje en beschermd door het auteursrecht, ze mogen niet gebruikt worden zonder toestemming.
Bij het gebruiken van foto’s van de hond van de klant voor de website www.watblafje.be, instagram, facebook, WhatsApp, mail van Watblafje zou Watblafje eerst mondeling of schriftelijk toestemming voor vragen.

Contact bij vragen

Jolien Wellens,
2547 Lint
info: watblafje@outlook.be

Watblafje kan steeds wijzigingen uitvoeren aan de privacyverklaring en wijziging worden per datum vastgelegd.

Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd op: 21/03/2022

Over ‘Wat blaf je?’

Hondengedragstherapeut, puppyopvoeder, uitlaatservice.

Leren luisteren naar elkaar. Je band met je hond versterken via de connectiemethode.

Contact

Jolien Wellens
+32 472 46 39 74
Antwerpen (Lint)

Watblafje is telefonisch bereikbaar tussen 10u-17u.

Email: watblafje@outlook.be
Instagram: watblafje
Facebook: watblafje